|
Behandelingen
Reacties klanten
Contact
|
|
|

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Kyra's Trimmerij. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiėren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kyra's Trimmerij.

De op deze website getoonde informatie wordt door Kyra's Trimmerij met constante zorg en aandacht samengesteld.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Kyra's Trimmerij behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Kyra's Trimmerij alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Kyra's Trimmerij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Kyra's Trimmerij, welke geen eigendom zijn van Kyra's Trimmerij, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Kyra's Trimmerij. Hoewel Kyra's Trimmerij uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Kyra's Trimmerij worden onderhouden wordt afgewezen.

Kyra's Trimmerij sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.


KYRA'S TRIMMERIJ
Oosteinde 105
1647 AE Berkhout
Telefoon: 06 - 135 962 02
E-mail: info@kyrastrimmerij.nl

Kvk Noord-West Holland 37127152
BTW-nr.: 117821391B01
Lid van ABHB »
Ik sponsor WSPA »